نکات مهم برای پختن انواع کمپوت

weblog

نکات مهم برای پختن انواع کمپوت

 

 

-

نکته اول- برای پختن کمپوت ازدوروش می توان استفاده کرداول اینکه کمپوت راپخته ومصرف نمائید ودوم اینکه هوای آنراگرفته تابتوانید برای مدتی بصورت کنسرونگهداری نمایید

 

نکته دوم- برای هواگیری کمپوت می توان ازشیشه هایی که دوردربهای آنهالاستیک است ویاشیشه هایی مانندشیشه های سس مایونز بادرب فلزی یا شیشه های مخصوص کمپوت استفاده نمود

 

نکته سوم - طریقه هواگرفتن به این صورت است که ابتدا میوه موردنظرراخردکرده ودرون شیشه هاریخته بطوریکه نصف شیشه پرشودسپس بقیه شیشه راازشهدآماده شده پرکرده ودرب آن رامحکم ببندید.شیشه هاراایستاده درظرف مناسبی قراردهید سپس درون آن ظرف راازآب پرمی کنیم بطوریکه آب روی شیشه هارابگیرد .سپس قابلمه راروی حرارت قراردهید اززمانیکه آب قابلمه بجوش آمدمدت 20تا25دقیقه بجوشانید هم میوه هاپخته می شودوهم هوای درون شیشه تخلیه می گردد

 

 

نکته چهارم- کمپوت رامانند مربانبایدزیادجوشانید وآب کمپوت بایدرقیق باشد

 

نکته پنجم- برای میوه هایی که شیرین هستند یک چهارم وزن میوه شکر وبرای میوه هایی که ترش هستندیک سوم وزن میوه شکرلازم است 

 

 

  

 

برچسب ها

روش های پختن کمپوت

طرزتهیه درست کردن کمپوت

روش کنسروکردن کمپوت

روش جوشاندن کمپوت 

دستورطرزهواگیری شیشه محتوای کمپوت

مقدارشکرلازم برای میوهای ترش درداخل کمپوت

مقدار شکرلازم برای میوه های شیرین درداخل کمپوت 

جدیدترین ها

news پنج لینک خواص گیاهان
news لینک 6نوع خواص گیاهان
news لینکهای 7نوع خواص گیاهان
news لینکهای 8نوع خواص گیاهان
news لینکهای 9نوع خواص گیاهان
news لینک خواص10نوع گیاه
news خواص فلفل قرمز
news خواص فرنجمشک

کلیه حقوق و مطالب این وب سایت متعلق به شرکت ناین وب می باشد و استفاده از آنها فقط با ذکر منبع بلامانع است.