طرزپخت پپگ نان شکم پر

weblog

شماره ثبت 1223

 

طرزپخت پپگ نان شکم پر

 

 

موادلازم برای 1نان

 

آردسبوس دار-----1لیوان

مایه خمیر-----1قاشق مرباخوری

آب ولرم-----به مقدارلازم

نمک طعام----یک قاشق مرباخوری

پیازخام----1عدد

سبزیجات معطرخردشده----نصف فنجان

سیب زمینی خام خردشده دراندازه کوچک-----1عددمتوسط

تخم مرغ-----1عدد

زرچوبه وپودرفلفل سیاه به مقدارلازم

 

طرزتهیه

باآردوآب ومایه ,خمیررادرست کنیدواجازه دهیدتااستراحت لازم کند.پیازراپوست گرفته ودرقطعات کوچک خردکنید.سیب زمینی راشسته وپوست گرفته ودرقطعات کوچک خردکنیدوبشوئیدتاچسبندگی آن برود.دریک کاسه همه موادرادرآن بریزیدوتخم مرغ راهم درآن بشکنیدوبه هم بزنیدوکناربگذارید.یک تخته یاصفحه پاک دم دست خودبگذاریدومقداری آردروی آن بپاشیدوخمیررادربالای آن به قطریک سانتی مترپهن کنیدکه دوطرف آن هم باوردنه هموارکنیدوسپس موادتهیه شده رادروسط نان ریخته وبه گونه ای پهن کنیدکه بتوانیدتمام اطراف نان راروی هم جمع کنیدوسپس می توانیدبازرده تخم مرغ وفلچه یاقلم مو روی آن رارومال کنیدوسپس درداخل سینی فرگذاشته واجازه دهیدباحرارت درجه مخصوص پخت نان به مدت 35تا45دقیقه ادامه داشته باشدودرصورتیکه می خواهیداین نان رادرزیرآتش زغال وخاکسترداغ آن پخت کنیدچون خاکستروسیاهی زغال ودودبه خمیرنان سرایت می کنداگرچه بعضی هااین نوع پخت راترجیح می دهندودرپایان پخت ,سطح نان را باوسیله ای ویابافوت کردن پاک می کنندودرغیراین صورت می توانیدآنرادریک فویل نسوزپیچانده وآتش وسط کف منقل راکناربکشیدوسپس خمیرفویل پیچ رادرداخل آن گذاشته وتنهااطراف وروی آن راآتش خاکستری کم حرارت رابریزیدوبازهم مدت پخت بستگی به میزان وشدت آتش زغال داردکه بایدمراقب بودکه نان نسوزدودرغیراین صورت اگریک تخته فلزی یاتوری سیمی داریدخمیرنان شکم پررادربالای آن بگذاریدودرروی حرارت مستقیم آتش قرارداده وزیرورو پخت کنید.توضیح اینکه درداخل موادداخل نان اگربه مقداردلخواه پنیر پیتزاهم باشددرآن صورت کیفیت وطعم نان عالی خواهدشدکه شکل پیتزابه خودخواهدگرفت.بایدتوجه داشت که اگربه موادداخل خمیرروغن مایع اضافه کنیدباعث چرب شدن نان وشایدشل شدن وخام شدن نان بشوداماچربی پنیرپیتزازیادنیست لذابازهم جدای ازاین موادشکم پرموردنظرکه مطرح شدمی شودازگوشت مرغ خردشده ویاچرخ شده بصورت مجزاویابه این مواداضافه نمودوآنچه مهم است رعایت موادلازم ذکرشده بالامی باشد

 

  

 

 

برچسب ها

  • دستورطرزپخت نان شکم پر
  • آشنایی باروش پپگ محلی باآتش زغالی
  • روش آسان نان شکم پردراجاق فر

 

جدیدترین ها

news طرزشستن سبزی خوردنی
news طرز پاک کردن سبزی خوردنی
news طرزپخت ته چین ماکارونی
news طرزتهیه تخم شربتی
news طرزتهیه شربت گلاب
news طرزتهیه شربت بهارنارنج
news طرزتهیه شربت تمشک
news طرزتهیه اردورخیارمیگو

کلیه حقوق و مطالب این وب سایت متعلق به شرکت ناین وب می باشد و استفاده از آنها فقط با ذکر منبع بلامانع است.