طرز پاک کردن سبزی خوردنی

weblog

شماره ثبت 1225

 

طرزپاک کردن سبزی خوردنی

 

 

موادلازم

 

بسته کامل ازانواع سبزی خوردنی

کارد

زیراندازمناسب

ظرف مناسب

 

 

طرزتهیه

 

بایدتوجه داشت که هرنوع سبزی خوردنی درمناطق مختلف یک کشوروجهان برای مصرف دربین مردم فرق داشته ودارای تفاوتهای خاص خودمی باشد.همچنین رشدهرنوع سبزی بستگی به آب هواوفصول سال داردوبخصوص درفصل زمستان گونه هایی ازآنهادرزمینهای زراعتی قابل کشت ورشدنیستندمگرپرورش آنهاازطریق گلخانه انجام بشود.واماچون اغلب سبزیجات درداخل خاک مزارع کشت می شوندوریشه های آنهادرخاک فرورفته است وهمچنین برای برداشت آنهاهمراه باگیاهان هرزداخل آنهادرومی کنندوبه بنگاههای سبزی فروشی انتقال می دهندلذالازم است درموقع خریدکه اغلب سبزی فروشان آنهارابابسته کامل پاک نشده به مشتریان می فروشندلازم است پس ازآوردن به منزل دراسرع وقت نسبت به پاک کردن آنهاوجداکردن برگهای خالص سبزی های قابل خوردن اقدام کنندوچون سبزی دارای حساسیت خاص خوداست لذاازهمان موقع خریدبایدسبزی هاتازه بوده ودرموقع تمیزکردن وحتی تاپایان مرحله مصرف کردن برگهای آنهاسالم وپلاسیده  نباشندبااین شرح داده شده کسی که سبزیهاراپاک می کندبایدهمه انواع سبزی های خوردنی رابشناسدتادرجداسازی آنهادچارمشکل نشود.دراین صورت یک پارچه یاسفره یاسینی بزرگ درمقابل خودقرارداده وهمان یک بسته سبزی رادرداخل آن قرارمی دهدوبعدباکاردیاچاقو نخ دورسبزی راپاره می کندوبعدبه ترتیب ازهرنوع سبزی دانه دانه جداکرده وبرگهای تمیزوسبزآن راکنده ودرداخل یک قابلمه بزرگ تری می ریزدواین روش پاک کردن برای یک کیلوسبزی که تعداد7نوع سبزی خوردنی درآن باشدحدودیک ساعت طول می کشدودرپایان , تمام آشغال سبزی رادورریخته وآنهارابرای مرحله شستن آماده سازی می کند

 

  

برچسب ها

  • طریقه تمیزکردن سبزی خوردنی
  • روش پاک کردن سبزی خوردنی
  • دستورطرزپاک کردن سبزی خوردنی

جدیدترین ها

news طرزشستن سبزی خوردنی
news طرزپخت ته چین ماکارونی
news طرزپخت پپگ نان شکم پر
news طرزتهیه تخم شربتی
news طرزتهیه شربت گلاب
news طرزتهیه شربت بهارنارنج
news طرزتهیه شربت تمشک
news طرزتهیه اردورخیارمیگو

کلیه حقوق و مطالب این وب سایت متعلق به شرکت ناین وب می باشد و استفاده از آنها فقط با ذکر منبع بلامانع است.