طرزشستن سبزی خوردنی

weblog

شماره ثبت1226

 

طرزشستن سبزی خوردنی

 

موادلازم

 

سبزی خوردنی پاک شده 

موادضدعفونی کننده سبزیجات

آب به مقدارلازم

 

 

طرزتهیه

 

تمام برگهای سبزی پاک شده رادرداخل یک ظرف بزرگ بریزیدوسپس درچندنوبت باآب زلال وپاک که نه خیلی سردونه ولرم باشددرداخل سبزیجات بریزیدوباانگشتان دست خودهمه سبزیهادرداخل آب بچرخانیدتاهمه رسوبات دوربرگهاازآنهاته نشین شودوسپس همه سبزی هارابه داخل یک ظرف دیگرانتقال دهیدوبعدآب ورسوبات قبلی داخل قابلمه رابریزیدودوباره آب بریزیدوسبزیهارابه آن اضافه کرده ومرتب بادست یاوسیله ای بچرخانیدوبازهم مانندقبل سبزی هارابیرون بیاوریدوآب داخل قابلمه رابریزید وسپس تانصفه قابلمه آب بریزیدوویک قاشق کوچک مرباخوری ازموادضدعفونی کننده داخل آب بریزیدوبادست حل کنیدکه حالت کف ایجادمی می شودوسپس همه سبزی هاراداخل آن بریزید وبخاطراینکه همه برگهای روی قابلمه هم درموادپوشانده شودیک بشقاب یاظرف روی آن قراربدهیدوبه مدت 7تا10دقیقه اجازه دهیدکه موادحالت ضدعفونی کننده خودراانجام بدهدوالبته اگرسبزیجات بیشترازاین مدت داخل مخوادباشندباعث تغییررنگ سبزیجات می شودورنگ سبزی رابیرون می آوردوسپس به طریق دلخواه خودسبزی رادوتاسه باباآب بشوئیدودرصافی بریزیدتاآب آن خارج شوندوبعداگرکیسه پارچه داریددرداخل آن بریزیدکه تاچندروزمی ماند

 

 

برچسب ها

  • روش شستن وضدعفونی کردن سبزی خوردنی
  • طریقه شستن سبزی خوردنی
  • دستورشستن سبزی های خوردنی 

جدیدترین ها

news طرز پاک کردن سبزی خوردنی
news طرزپخت ته چین ماکارونی
news طرزپخت پپگ نان شکم پر
news طرزتهیه تخم شربتی
news طرزتهیه شربت گلاب
news طرزتهیه شربت بهارنارنج
news طرزتهیه شربت تمشک
news طرزتهیه اردورخیارمیگو

کلیه حقوق و مطالب این وب سایت متعلق به شرکت ناین وب می باشد و استفاده از آنها فقط با ذکر منبع بلامانع است.